activitat6

Posted on 19:08

Posted on 12:05

MECANISMES ALTERNATIUS PER A LA SOLUCIÓ DE CONFLICTES
Posted on 11:49
ACTIVITATS DE CASTELLÀ PER A ESTRANGERS


Per a pensar...

Posted on 22:24
Una persona té un pis en propietat que està arrendat. A finals de mes, com fa mensualment, ha de preparar la factura del lloguer. Si sabem que el bruto del lloguer és de 1.000 € i si aplicam un IRPF del 18% en concepte de rendiment del capital mobiliari i un IVA del 16%, quin és el neto de la factura?


Salutacions a tothom

Posted on 21:57
Salutacions a tothom

aquest bloc només és un principi d'un quelcom, ja que servirà de conillet d'índies per a realitzar les proves necessàries per posteriorment crear un bloc personal o professional que faci servir tots els aprenentatges d'aquest curs.
Gràcies per les vostres visites i vos animo a fer tot tipus de suggeriments o d'aportar qualsevol tius d'ajuda. Les reflexions dels altres sempre seran benvingudes a aquest món virtual.
Rafel